TÖÖJÕURENT

Renditud töötaja omab töösuhet AMRpro OÜ ettevõttega, kuid allub kliendile.
Tööjõurent on kliendile mugav teenus, kuna vajadusel võib vähem sobiva töötaja operatiivselt ja lisakulutusteta asendada sobivama töötajaga.
AMRpro OÜ ettevõte vormistab teile vajalikud töötajad enda ettevõtte koosseisu ja võtab enda peale juriidilise ja personalitoetuse,
vabastades teid paberitöö mahu suurenemise eest.
AMRpro OÜ ettevõte järgib oma tegevuses kõiki Eesti ja Euroopa Liidu töösuhte seadusi.
Kliendid hindavad positiivseks renditeenuse järgmiseid aspekte:

  • – renditöötajate kõrge motiveeritus
  • – koostöö usaldusväärsus ja stabiilsus
  • – renditöötaja professionaalsus
  • – teenuse kiirus ja lihtsus
  • – majanduslik kasu
  • – garantii
  • – personal võib töötada teie heaks lühi- või pikaajaliselt

Personali palkamiseks võtke meiga ühendust:

  • info@amrpro.ee
  • +372 656 5840