Raamatupidamisteenused

Me pakume järgmiseid raamatupidamisteenuseid:
Ettevõtete raamatupidamisteenus hõlmab ettevõtte rahavoogude puudutava informatsiooni töötlemist ja korraldamist vastavalt Eesti ja Euroopa Liidu seadustele.
Kliendi palvel luuakse juhtimis-, raamatupidamis- ja maksuregistrid.
Toimub õigeaegne ja täisulatuslik aruandluse ettevalmistamine maksuametisse ja teistesse seotud asutustesse.

  • – Personaliarvestuse haldamine ja palkade arvutamine.

Personaliarvestuse haldamise hõlmab töölepingute ettevalmistamist ja vormistamist; varalise vastutuse lepingute vormistamist (kliendi soovil);
töötajate paberkandjal isikutoimikute vormistamist; töölevõtu, vallandamiste ja puhkuste vormistamist; puhkusegraafikute ettevalmistamist;
haiguslehtede vormistamist, palgadokumentide vormistamist (graafikute tabelid jne); palkade, haiguslehtede ja hüvitiste ülekannet, palkade ja avansside väljamaksete vormistamist; maksude arvestamist, kogumist ja tasumise kontrolli.

  • – Finants-, maksu- ja statistiliste aruannete koostamine ja esitamine.

Täismahuliste finantsaruannete koostamine – raamatupidamise bilanss, kapitalivoogude raamatupidamisaruanded,
tulude ja kulude analüüs ja ülevaade, statistiliste ja operatiivsete aruannete koostamine.
Raamatupidamisaruandluse viimaseks etapiks on konsolideeritud finantsaruande koostamine.

  • – Maksukoormuse optimeerimise konsultatsioon.

Tänapäeval pole maksukoormuse optimeerimine lihtsalt hea viis ettevõtte tasuvuse suurendamiseks, aga ka tõhus viis konkurentsiga võitlemiseks.
Ettevõte, mis suutis seaduslikult vähendada oma maksukohustusi, on juba eos parematel tingimustel võrreldes konkurentidega, kellel on kõrgem maksukoormus.
AMRpro OÜ meeskond aitab ettevõttel saavutada majanduslik turvalisus ja vähendada makse jäädes alati seaduse piiresse.

  • – Raamatupidamise ja maksukonsultatsioon.

Nendes küsimustes konsulteerimine aitab kaasa mitmete oluliste küsimuste lahendamisele,
mille hulgas on maksustamisprotsessi organiseerimine maksude minimaliseerimise ja optimeerimise eesmärgiga,
aruandluse haldamine kehtivate õigusnormide järgmisega, kontrollorganitega võimalike vaidluste lahendamine.

  • – Raamatupidamistegevuse taastamine.

Raamatupidamistegevus kujutab endast katkematut protsessi, mida tuleb selle katkemisel või valesti korraldamisel uuesti taastada.
Raamatupidamistegevuse taastamine on kompleksne meetod “soiku” jäänud tegevuse taastamisel, mis toimub uute ja algsete dokumentide alusel,
aga ka sisaldab kogu tegevuse korrastamist, mis on kooskõlas Eesti ja Euroopa Liidu kehtivate seadusandlustega.

  • – Raamatupidamise nullaruandluse koostamine ja edastamine.

Raamatupidamise nullaruandlus on üks aruandluse liike, mis koostatakse ettevõtte aruandlusperioodil äritegevuse täieliku puudumise korral.
Kõik ettevõtted on kohustatud koostama ja esitama kontrollorganitesse seadusega määratud tähtaja jooksul nullaruande koos vastavate dokumentidega.
Meie spetsialistid on valmis teid selles aitama, aga ka teostama teie ettevõtte tegevustulemuste ekspresshindamise kinnitamaks teie ettevõttele koostatud nullaruande korrektsust.
Teenuse tellimiseks võtke meiega ühendust:

  • info@amrpro.ee
  • +37253244660